چرا باید به متخصص درمان ریشه مراجعه کنیم؟


دندانپزشکان عمومی که معمولا از عنوان جراح – دندان پزشک روی تابلوی مطب خود استفاده می کنند با گذراندن دوره ی شش ساله و کسب مدرک دندانپزشک عمومی قادر به انجام تمام اعمال دندان می باشند ولی ترجیح داده می شود که در موارد پیچیده و مشکل درمان توسط متخصص انجام گردد .
متخصص درمان ریشه یا اندودنتیست ، دندانپزشکی است که پس از خاتمه دوره ی 6 ساله دندان پزشکی عمومی ، با قبولی در آزمون تخصصی موفق به ورود و گذراندن یک دوره ی دانشگاهی آموزش 3 ساله در زمینه درمان ریشه شده است . لذا با دید تخصصی تر و امکانات تخصصی خاص، قادر به انجام درمانهایی است که توسط دندانپزشکان عمومی انجام نمی گردد.