نحوه درخواست نوبت


ساعت کاری مطب 15 الی 20 می باشد ، شما مراجعه کننده گرامی می توانید جهت دریافت وقت با شماره تلفن 41 00 88 77 در ساعت کاری مطب و یا در صورت اضطرار با شماره موبایل 89 440 88 0912 در سایر اوقات شبانه روز تماس بگیرید .