جراحی انتهای ریشه ( اپیکو )


گاهی مواقع درمان مجدد به تنهایی نمی تواند باعث بهبودی دندانی شود که به درمان ریشه قبلی پاسخ نداده و نیاز است تا جراحی ریشه انجام شود .
بعضی از مواردی که باعث نیاز به جراحی ریشه می شود عبارتند از :
   وجود خطای غیر قابل اصلاح در درمان ریشه اولیه
   خارج شدن مواد پر کردگی ریشه از انتهای ریشه
   وجود ضایعه ی خیلی بزرگ اطراف ریشه دندان

جراحی ریشه طی مراحل زیر انجام می شود :

مرحله اول : با یک برش کوچک ، لثه مجاور دندان را کنار زده تا به انتهای ریشه دسترسی پیدا کنیم
مرحله دوم : انتهای ریشه به تقریبا سه میلیمتر قطع شده و یک حفره بر روی انتهای ریشه باقیمانده تراشیده می شود
مرحله سوم : حفره توسط ماده ای سازگار با بدن به نام MTA پر شده و لثه به موقعیت اصلی بخیه می شود